Sunday, December 19, 2010

Sekiranya Allah Tertidur.........Diriwayatkan dalam sebuah kitab kaum Nabi MUsa A.S ada bertanya kepadanya,"Adakah Tuhan kamu itu pernah tidur wahai Musa?"Nabi Musa lalu menerangkan sebagaimana yang terkandung didalam kitab Taurat.Firman Allah,"Dia(Allah) tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur."

Kemudian kaumnya bertanya lagi."Mustahil Tuhan kamu itu tidak pernah tidur."Allah S.W.T lalau menyuruh Nabi Musa mengambil 2 Biji botol dan botol itu dipegang,kemudian Allah pun menidurkan Nabi Musa.Semasa tidur,tanpa disedarinya maka terjatuhlah botol yang sedang dipegangnya itu pecah berderai.

Allah pun berfirman,"Wahai Musa!Katakanlah kepada umatmu,sekiranya Aku tertidur,maka akan binasalah seluruh alam ini.

No comments:

Post a Comment